Startbijeenkomst DuurzaamBeek Café

duurzaambeekcafeWaarom moeten we ons druk maken over duurzaamheid?

Duurzaamheid is een vaag begrip voor veel mensen. Wat betekent het en wat moet je ermee? Toch raakt het jong en oud en speelt het een steeds belangrijkere rol in ieders leven. Op woensdag 29 juni 2016 organiseert een aantal enthousiaste dorpsgenoten van 20.00 tot 21.30 uur een bijeenkomst in het Kulturhus aan de Roerdompstraat 6 te Beek: het eerste DuurzaamBeek café.

Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur om informatie op te halen, mee te praten of gewoon om je te oriënteren op de mogelijkheden om je eigen leefomgeving te verbeteren. Het thema is: waarom zouden we ons druk moeten maken over duurzaamheid? En als logisch vervolg zoeken we samenwerking om duurzame resultaten te behalen, die voor de inwoners en bedrijven van Beek en Ubbergen iets opleveren en kunnen bijdragen om onze gemeente in 2050 energieneutraal te maken!

Je kunt afval scheiden en opnieuw gebruiken, slim verbouwen en het comfort van je woning verhogen, energie besparen, zelf energie opwekken, (water)overlast beperken en voorkomen, natuur en groen beter benutten, een gezonde leefstijl ontwikkelen. Er zijn tal van activiteiten mogelijk en gewenst, die in samenwerking gemakkelijker, sneller, beter en goedkoper gedaan kunnen worden. En hoe willen we dat realiseren? Daar gaan we het over hebben in het DuurzaamBeek café.

We hebben een aansprekende gastpresentator uitgenodigd, Energieplein Berg en Dal is van de partij, wethouder Erik Weijers legt uit waarom de politiek achter dit initiatief staat en iedereen kan een bijdrage leveren met ideeën en suggesties. We hopen dat er op deze avond zaadjes worden geplant ter ontkieming. Deze wens geven wij alle deelnemers tastbaar mee, zodat je daar thuis aan wordt herinnerd. Kom je ook?

Anita Huisman
Gerhard Boot
Liny Toenders
Jos van der Lint

email: duurzaambeekcafe@gmail.com

DuurzaamBeek café
woensdag 29 juni 2016
20:00u – 21:30u, inloop vanaf 19:30u
Kulturhus Beek, Roerdompstraat 6


Verslag van de bijeenkomst

Duurzaamheid leeft (voort) in Beek

Begeleid door de jazzy klanken van het muzikale duo Gerard & Thed verzamelden zich ruim 70 mensen in het Kulturhus in Beek op woensdagavond 29 juni. Hier vond de startup plaats van het DuurzaamBeek Café, een initiatief van 4 enthousiaste dorpsgenoten, die draagvlak zochten voor de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente Berg en Dal onder de inwoners van Beek en Ubbergen. De gemeente wil in 2050 klimaatneutraal zijn, aldus wethouder Erik Weijers die de aftrap van de avond verzorgde, en daarmee moeten we nú beginnen. Klimaatneutraal betekent dat de energie die wordt gebruikt geen milieubelasting oplevert voor onze op handen gedragen aarde, dus geen CO2 uitstoot of uitputting van natuurlijke bronnen. Daarbij wil Berg en Dal ook energieneutraal zijn door alle energie die nodig is in de gemeente via hernieuwbare bronnen (water, lucht, zon en wind) duurzaam op te wekken.

Hiervoor is samenwerking met de inwoners nodig en daar ging het om in het DuurzaamBeek Café. Nadat de gangmakers Liny, Gerhard, Anita en Jos hun persoonlijke drijfveren hadden uitgesproken ging het woord naar Thed Maas, die aan de hand van recente ontwikkelingen in een helder verhaal aangaf waarom duurzaamheid iedereen aangaat: op het gebied van energie, water, isolatie en slim bouwen, maar ook de waardering van natuur en voeding, gezondheid en mobiliteit kwam aan bod.

bijeenkomst1Daarna was het woord aan de bewoners en deelnemers van het Café: wat vinden ze belangrijk en wat willen ze zelf doen? De respons was geweldig, de ideeën vlogen over tafel: van lokale producten en de noodzaak van gezonde voeding tot energiebesparing met mogelijkheden om samen energie op te wekken in energiecoöperaties. Maar ook mobiliteit kwam aan bod: pak de fiets in je dorp, deel je auto met buren, verleen wederzijds diensten voor levensloopbestendigheid, de Berg en Dalapp om energie te meten en meldingen naar de gemeente te versturen én betrek de jeugd en scholen erbij.

En dat allemaal tegen de achtergrond van de prachtige omgeving die we met ons allen koesteren en willen behouden in een uit te roepen GROENSTAAT Berg en Dal, letterlijk en figuurlijk. Kortom heel veel ingrediëntenwaar Beek mee aan de slag kan. De bedoeling is verder om in alle
dorpskernen van de gemeente een soortgelijk initiatief van de grond te krijgen: de dorpen Heilig Landstichting en Leuth kwamen zich al oriënteren. Wie het eerst met een volgend DuurzaamDorpsCafé is, scoort een krat duurzaam bier, aldus de organisatie.

Het enthousiasme was niet te stuiten, daarom vindt komend jaar in principe iedere laatste woensdag van het kwartaal een DuurzaamBeek Café plaats:

  • 28 sept 2016: voedsel, moestuinieren, buurteten;
  • 14 dec 2016: energie opwekken/besparen, meetapps;
  • 29 mrt 2017: afval, het nieuwe DARsysteem met kwis;
  • 28 juni 2017: mobiliteit én terug- en vooruitblik: wat hebben we bereikt en wat kan er nog meer.

Dit was het rendement van het eerste DuurzaamBeek Café met de belangrijkste thema’s waar vervolgens concreter op wordt ingegaan en waarmee Beek aan de slag gaat. De gangmakers houden u op de hoogte en wensen iedereen een fijne en energieke zomer(vakantie).