Scholen

De jeugd heeft de toekomst

Op veel scholen zijn al programma’s over Natuur, Milieu en Duurzaamheid. Vanuit onze werkgroep is Marian Rikken de contactpersoon naar scholen. Zij stimuleert scholen om ook concrete acties te koppelen aan de lesprogramma’s. Via de kinderen bereiken we ook de ouders.

Stibat Batterijen Actie

Op een aantal scholen is gestart met het inzamelen van batterijen om te voorkomen dat deze tussen het gewone afval terecht komen. De school ontvangt een Stibat Batterijen Verzamelbox en elk kind krijgt een batterijenboxje voor thuis. Het blijkt enorm te werken. Kinderen spreken hun ouders aan op het scheiden van afval en ouders helpen actief mee om batterijen te verzamelen. De school ontvangt van de wethouder Onderwijs en Duurzaamheid, de heer Erik Weijers, een voucher van € 250,- voor een cadeau naar keuze rond het thema Duurzaamheid. Elke school kan meedoen en een voucher verdienen.

Stibat Theatershow

Met veel plezier hebben enkele scholen de Educatieve Theatershow van Stibat in huis gehaald en genoten van zowel een voorstelling van een kleine 45 minuten, gericht op de onderbouw en aansluitend een voorstelling van zo’n 45 minuten, gericht op de midden en bovenbouw. De Theatershow rondt af met het uitdelen van de kleine Stibat batterijboxjes aan alle kinderen om mee naar huis te nemen.

10 oktober 2023 Dag van de Duurzaamheid Onderwijs

Een mooie gelegenheid om als school te starten met de batterijen actie. Inmiddels hebben alle scholen gezegd mee te gaan doen. De Burgemeester en alle wethouders bezoeken de scholen en gaan de vouchers uitdelen.

23 maart 2024 Opschoondag

De Dag van de Duurzaamheid Onderwijs zou ook kunnen worden ingezet richting de Opschoondag 23 maart 2024 om met de leerlingen een activiteit voor het schoonmaken van bijvoorbeeld het schoolplein door de onderbouw en door de midden- tot bovenbouw de wijk of een groter deel van het dorp of de kern, waar de basisschool staat. De wethouder Afval en Milieu, de heer Alex ten Westeneind heeft geregeld dat de DAR indien gewenst aan elke school de benodigde veiligheidshesjes, grijpers, beugels en plastic zakken beschikbaar stelt én ook het opgehaalde afval bij de scholen op te halen. (zie verder https://www.supportervanschoon.nl/met-je-school-of-bso met ook ideeën voor scholen om aandacht aan Schoon te geven).