Thema-avond 2: Energie, besparen en opwekken!

Duurzaamheidscafés

De 2e thema-avond van DuurzaamBeek Café gaat over Energie

Datum: woensdag 14 december
Tijdstip: vanaf 19:30 uur
Locatie: Kulturhus Beek

Inspiratie
Voor de 3e keer dit jaar bent u van harte welkom op een bijeenkomst van het DuurzaamBeek Café in het Kulturhus te Beek. Deze keer over ‘Energie, besparen en opwekken’. Iedereen heeft er in zijn huiselijke omgeving of op de werkplek mee te maken. We horen er veel over in de media en uit de binnengekomen reacties maken wij op dat er behoefte is aan informatie over dit thema. Hoe bespaar je op energie zonder verlies van comfort? Hoe meet je je energieverbruik en krijg je er grip op? Welke energiebesparende maatregelen neem je gemakkelijk zelf en welke laat je beter aan een vakman over? Hoe wek je samen met buurtbewoners duurzame energie op in je eigen omgeving? Wat is eigenlijk het effect van ons energiegedrag?

Programma
Kortom, heel wat prikkelende vragen die op een gevarieerde manier aan bod komen. We starten met een inspirerende inleiding van Els Sonnemans uit Ooij, energiespecialist bij het Radboud UMC. Zij geeft haar visie op de aanpak van het energievraagstuk en de CO2-uitstoot, en wat we er zelf thuis (ook in een huurwoning) of in een gezamenlijk verband aan kunnen doen.
Daarna zijn er korte presentaties over LED-verlichting door Geertjan Ebbers, een slimme en praktische energie-app door Jan Gerrits, coöperatief energie opwekken door Arjan Vernhout, het isoleren van je woning door Johan Duits en over reeds bestaande energie-initiatieven in onze gemeente door Jos van der Lint.
Vanaf 19.30 uur en na afloop van het programma is er sprankelende muziek van de Beekse gitarist Harry Hardholt, een doorgewinterde muzikant, die op podia in heel Nederland heeft gestaan.

Thematafels
Zoals altijd kunt u daarna aanschuiven bij de thematafels om van gedachten te wisselen met andere deelnemers over een van de onderwerpen. Vaak leidt dat tot verrassende ideeën en initiatieven. Het DuurzaamBeek Café geeft mensen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, informatie te vergaren, nieuwe initiatieven op te zetten en vooral om samen te werken aan duurzaamheid in Beek. In een gezellige en ontspannen sfeer. Neem uw familie, buren en vrienden mee op woensdag 14 december en laat u verrassen. Inloop vanaf 19.30 uur en voor elke deelnemer hebben we weer een aardigheidje………

Gerhard Boot, Anita Huisman, Lisette Kühnen, Jos van der Lint en Liny Toenders
E-mail: duurzaambeekcafe@gmail.com

Verslag 3e DuurzaamBeek café

14-12-2016, opkomst ca. 55 personen

Thema: Energie besparen en opwekken
Muziek: Harry Hardholt

Opening en welkom: Liny Toenders

Algemene inleiding door Els Sonnemans,

energiespecialist Radboudumc

Titel: Wat is jouw weg naar energieneutraal?

Inspirerende lezing over CO2 uitstoot van huishoudens en waar dat vooral aan te wijten is. Vervoer en voeding spannen de kroon en zijn de grootste bronnen, terwijl de energie die we in huis gebruiken samen met de woning en –inrichting een goede 3de en 4de plaats bezetten. Via de Trias Energetica kwam het verhaal op bewustzijn (wat verbruik jij eigenlijk?), hoe energie besparen en hoe zit het nu feitelijk met hernieuwbare energie in relatie met fossiel. Mogelijkheden om samen energie op te wekken en de noodzaak om dat in Nederland te versnellen omdat we met Malta en Luxemburg achterblijven in Europa. Toch zijn er positieve ontwikkelingen in de omstandigheden die Nederland kan benutten om een inhaalslag te maken. Daar hebben we dan wel de inwoners voor nodig.

De Pitches

1. Excluled door Geertjan Ebbers

Geertjan schetst het gebruik van verlichting en de onderscheidingen in energieverbruik van gloeilampen, halogeen, spaarlampen en LED. Over duurzaamheid in branduren en investeringskosten en (net als de muziek hem wil wegspelen na 5 minuten) komen nog even de laatste ontwikkelingen op LEDgebied langs: dimbaar, lichtkleur en –opbrengst in lumen, vorm- en fittingkeuzes etc. Meer toelichting volgt aan de thematafel.

Uitkomst thematafel:
Veel deelnemers schoven aan om de rest van zijn verhaal en zijn projecten te horen, oa het vervangen van de verlichting door LED in het Kulturhus. Opties die werden genoemd: gemeente vervang de straatverlichting door LED, sportverlichting bij BVC’12 en de Tennisclub vervangen door LED en meerdere deelnemers gaan zelf met LED aan de slag in hun woningen. Kortom: LED’s do it!

2. De Energie-app door Jan Gerrits

Jan is een man van meten is weten. Hij is iemand die wil aanpakken en stelt: weet waar je het over hebt, dan wordt het concreet en kun je er vat op krijgen. Zo heeft hij een app gemaakt om het energieverbruik op alle momenten van de dag (en nacht) te kunnen inzien. Via een elektronische en digitale verbinding kun je de app installeren en op elke moment de data van je verbruik inzien, inclusief prognoses op de lange termijn en vergelijkingen met stroomverbruik op andere dagen.

Uitkomst thematafel:
Door zijn enthousiasme waren veel mensen benieuwd naar meer details. Jan gaf ook aan dat deze app net ontwikkeld is en nog in de beginfase staat, maar dat de toepassing ervan zich kan onderscheiden van de reeds beschikbare ‘domotica’. Voor de fine-tuning zoekt Jan mensen die in de pilotfase de app willen uitproberen en op die manier willen helpen met de verdere ontwikkeling ervan. 10 mensen worden daarvoor uitgenodigd en aan deze tafel waren er al 6 die er mee aan de slag willen.

3. Samen energie opwekken door Arjan Vernhout

Arjan is vanaf het begin betrokken bij het proces Samenwerken aan Duurzaamheid in de gemeente Berg en Dal, waarover begin 2016 een tweetal bijeenkomsten werden belegd in het gemeentehuis. Bewust omgaan met energiegebruik en keuzes maken waarbij duurzaamheid van de energieleveranciers van belang is. Hij schetst de uitkomsten van de bijeenkomsten en wil concreet verder met het verkennen van collectieve opwekking van hernieuwbare energie in de gemeente Berg en Dal, waarbij bedrijven en burgers participeren en samenwerken.

Uitkomst thematafel:
Ook aan deze tafel waren verschillende mensen aangeschoven die nieuwsgierig zijn naar een alternatieve vorm van participatie in de opwekking van duurzame energie (wind, zon, water). Hoe gaat dat in zijn werk, samen energie opwekken met panelen op andermans dak, welke schaalgrootte moet je aan denken en hoe is dit te verwezenlijken? Enthousiasme was groot waar het ging om de noodzaak van alternatieve energie-opwekking en de mogelijkheden die je samen kunt realiseren. 7 mensen gaven aan bij de voortgang van een coöperatief proces betrokken te willen blijven en dat deze pitch een goede bron is voor een volgende stap.

4. (Na)isolatie door Johan Duits

Veel mensen zullen de auto’s van Duits Isolatie hebben zien rondrijden in Beek. Samen met andere dakwerk-, installatie- en schilderbedrijven heeft Duits meegeholpen om de woningen van Oosterpoort naar een beter energielabel te upgraden, minimaal label C was daarbij de doelstelling. Johan schetst de ontwikkeling van zijn bedrijf van schilders naar een totaalconcept voor de buitenschil van woningen. Daarbij aandacht voor diverse vormen van isolatie als de grootste expertise, die het bedrijf op dit moment heeft. Woningen van alle leeftijden, daken, gevels, spouwen en kruipruimtes kunnen worden energetisch worden verbeterd.

Uitkomst thematafel:
Een onderwerp als dit, waarbij energiebesparing door middel van betere isolatie kan worden bereikt spreekt veel mensen aan. Vandaar dat ook deze tafel was gevuld met veel geïnteresseerden. Veel inwoners (her)kennen het verschijnsel in Beek van vaak vochtige kruipruimtes, soms met water, aan de voet van de stuwwal. Woningen zijn vaak meer dan 50 jaar oud en er valt dus veel aan te verbeteren. Het betreft altijd maatwerk dat men, zeker als het gaat om de buitenzijde (gevel, dak, spouw), maar ook in de kruipruimte, beter kan overlaten aan de vakmensen. Uitkomst: Johan Duits gaat bij 4 mensen op de koffie en wellicht worden hun buren ook uitgenodigd.

5. Energiek Berg en Dal door Jos van der Lint

De ambitie van de gemeente Berg en Dal is duidelijk en uitdagend: een klimaatneutrale gemeente in 2050. Kunnen wij als inwoners het verschil maken t.o.v. industrie, scheepvaart en luchtvaart? Zeker, klein beginnen, stap voor stap en dicht bij huis. In Berg en Dal liggen al meer zonnepanelen per 4000 inwoners dan landelijk gemiddeld én er zijn inspirerende initiatieven: Energieplein Berg en Dal: het platform voor collectieve energiebesparing en het uitvoeren van maatregelen, Loket Duurzaam Wonen plus als gemeentelijk aanspreek- en oriëntatiepunt, Mijn Persoonlijk Klimaatplan met uitwisselingsbijeenkomsten en het Hier Klimaatstraatfeest waar onze gemeente voor heeft ingeschreven, en waar groepen, families, straten, clubs en verenigingen een competitie op energiebesparing kunnen aangaan. Hoofdprijs een straatfeest van 5.000 euro.

Uitkomst gecombineerde thematafel’s:

(Energieplein/Loket Duurzaam Wonen en Mijn Klimaatplan/HierKlimaatstraatfeest)

Er verzamelden zich bewoners, bedrijven en kleine zelfstandigen rond deze tafels, waarbij de grote vraag was: hoe kunnen we daadwerkelijk energie besparen in mijn bedrijf en/of woning, waar zit het grootste verbruik in en wie kan ons helpen hier grip op te krijgen. Geïnspireerd door de pitches is het de deelnemers duidelijk dat de energieleverancier de prijs bepaalt en dat daar een keuze in is, dat men goed moet kijken hoe de energie wordt verbruikt en hoe je dat kunt beperken. Daarnaast de vraag of men wil investeren voor de langere termijn, bv. goed isoleren, zonnepanelen plaatsen of deelname aan een collectief initiatief. Door in gesprek te treden worden de verschillende opties duidelijker en daarmee de actiebereidheid. Men weet de initiatieven nu te vinden. Voor Mijn Klimaatplan zijn er nieuwe aanmeldingen, helaas voor het Klimaatstraatfeest nog geen nieuwe.

Rondvraag

Voor de pilotfase van de energie-app zoekt Jan Gerrits 10 mensen om de toepassing verder mee te helpen ontwikkelen en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Aan het eind van de avond melden zich nog 2 anderen , waarmee Jan op 8 plaatsen aan de slag kan.

Besluit

DuurzaamBeek heeft een website, www.duurzaambeek.nl, deze willen we meer benutten als doorgeefluik voor de thema’s van het café, de initiatieven die zich ontplooien en als communicatiemedium voor duurzame informatie.
Theo Bosman is de webmaster en werd vanavond voorgesteld aan alle deelnemers van het DuurzaamBeek Café.

De pitches en aankondigingen van toekomstige bijeenkomsten van Het DuurzaamBeek Café zullen via de website www.duurzaambeek.nl worden gecommuniceerd.

 

Voor alle deelnemers was er een douche-coach als presentje; een wekkertje of zandlopertje van 5 minuten om mensen bewust te maken van tijd, water- en gasgebruik.
(ter vergelijking: gemiddelde douchetijd in Nederland is 9 minuten)

Foto’s van de avond zijn te vinden op:

De website van Wim Gipman: https://whmgipman.wordpress.com/page/2/
of
De website van Henk Baron: www.henkbaron.nl

Tot de volgende editie van het DuurzaamBeek Café op 29 maart 2017
met als thema: Afval, een za(a)k van iedereen!

Meer nieuws

Energiecoach spreken bij Repaircafé

Energiecoach spreken bij Repaircafé

Binnenkort kunt u tijdens het Repaircafé een energiecoach raadplegen. Vanaf november kan dit reeds in het Repaircafé in Beek en Groesbeek. U kunt er terecht met uw vragen over energie besparen en het isoleren van uw huis. Indien gewenst kan er een afspraak gemaakt...

Lees meer
Slotbijeenkomst op basisschool De Sieppe

Slotbijeenkomst op basisschool De Sieppe

In een gezellige bijeenkomst met de leerlingen van De Sieppe heeft wethouder Erik Weijers de Week van de Duurzaamheid in Berg en Dal afgesloten. Ook aan deze school overhandigde hij een voucher van €250,- om te besteden aan een duurzaam cadeau voor de school. Marian Rikken, die het inzamelen van batterijen door de leerlingen heeft georganiseerd, was erbij om de leerlingen aan te moedigen.

Lees meer
Thema-avond 3: Afval bestaat niet

Thema-avond 3: Afval bestaat niet

3e thema-avond van DuurzaamBeek Café Datum: woensdag 29 maart 2017Tijdstip: vanaf 19:30 uurLocatie: Kulturhus Beek AFVAL = GRONDSTOF De gemeente Berg en Dal is dit jaar met een nieuw inzamelsysteem gestart. Het doel daarbij is: zoveel mogelijk grondstoffen...

Lees meer

Duurzame Dorpen: Leuth

Op woensdag 13 oktober vindt na lange tijd weer het Duurzaamheidscafé in Leuth plaats. Het Duurzaamheidscafé is in de grote zaal van De Vriendenkring aan de Steenheuvelsestraat in Leuth. Het café duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.45 uur. De avond...

Lees meer

Duurzame Dorpen: Millingen a/d Rijn

Woensdag 13 november is de Duurzame Dorpen Tour in Millingen en zijn we te gast in de Gelderse Poort aan de Rijndijk 6. De Dorpentour heeft als doel u te informeren over duurzaam leven, wonen en werken. ProgrammaIn Millingen is een groep mensen actief met het...

Lees meer

Duurzame Dorpen: Groesbeek

Uitnodiging Duurzame Dorpen Tour op 18 september in Groesbeekover hoe onze voetafdruk op die ene aarde te verkleinen Woensdag 18 september is de Duurzame Dorpen Tour in Groesbeek en zijn we te gast in het Montessori College aan de Spoorlaan 16. Een mooie plek voor...

Lees meer

Duurzame Dorpen: Berg en Dal

Uitnodiging Duurzame Dorpen Tour met boeiend programma in Berg en Dal Op woensdag 22 mei organiseert het Duurzaamheidscafé weer een bijeenkomst in het kader van de Duurzame Dorpen Tour. Na een drukbezochte avond dit voorjaar in Kekerdom strijkt de Tour nu neer in...

Lees meer

Duurzame Dorpen: Kekerdom

Duurzame Dorpen Tour 13 februari in Kulturhus Kekerdom Over je woning verduurzamen: hoe en waar te beginnen? DuurzaamheidsCafé Berg en Dal organiseert op 13 februari om 20.00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) in het Kulturhus in Kekerdom een informatieavond over het...

Lees meer

Duurzame Dorpen: Beek

Eerste DuurzaamheidsCafé Berg en Dalaftrap voor de Duurzame Dorpentoer Op 31 oktober 2018 geeft de burgemeester het startschot voor de Duurzame Dorpentoer. DuurzaamheidsCafé Berg en Dal gaat op toer en start in Beek. Volgend jaar op 13 februari doen we Kekerdom aan,...

Lees meer